Nihil Obstat

NIHIL OBSTAT

je cenzorjevo dovoljenje za tisk in pomeni, da je vse v skladu s Cerkvenim naukom in Svetim pismom.

 

Delen izvod knjige o Edinosti>>>