Grafološka analiza

GRAFOLOŠ KA ANALIZA VASSULINEGA ROKOPISA

J. A. Munier, grafološki svetovalec, SGF, GGOF.

Strokovnjak za rokopise na prizivnem sodišču v Parizu

Vassulina sporočila sem jaz, oče Rene Laurentin, predal gospodu J. A. Munieru, najbolj priznanemu strokovnjaku grafologu. Ničesar mu nisem povedal o zadevi, razen Vassuline starosti in njenega imena.

Izdelal je naslednji uvod v analizo z naslovom: “Grafološka razlaga brez vnaprejšnjih informacij (in brez upoštevanja samega besedila zaradi nepoznavanja angleškega jezika).

Razlaga večje pisave, ki jo narekuje Jezus.

·      Izjemna telurična moč.

·      Uravnoteženo navdušenje z navdihom, ki kaže na izvir dobrega.

·      Napolnjena je z močjo, ki jo presega.

·      Napolnjena je z nevidnimi močmi, na katere se odziva z neke vrste prvobitno enostavnostjo, ob tem, da je na drugih področjih rahločutna.

·      Prepričana je o tej nevidni moči, ki jo intenzivno sprejema.

·      Je posrednik oz. središče transmisije in povečanja moči.

·      Ima vero mistika.

·      Izkuša neke vrste mirno navdušenje, nekakšno polnost.

·      Hrani jo nevidna moč, ki je videti neuničljiva.

·      Pisava se zdi v vsakem primeru nekako presenetljiva.

·      Zelo je delavna, je prizadeven učenec.

·      Je v nekem drugem stanju, ravnodušna do zunanjega sveta.

Kot medij precej dobro sprejema nevidni svet.

·      Ima zelo močno koncentracijo, pri meditaciji gre v globino.

·      Ne pripada sebi. Obstaja določena trdnost. Kaže veliko samoobvladovanje, verjetno tudi v samoponiževanju. Dostojanstvena je.

Dodatna razlaga odlomkov pisave z manjšimi črkami med vrsticami:

·      To je oseba, ki živi v svojem lastnem svetu

·      Ni duševno bolna.

·      Je nadpovprečno inteligentna.

·      Sledi svoji lastni logiki.

·      Sposobna je sinteze.

·      Sebe vodi z nežnostjo, prijaznostjo in prizadevnostjo.

·      Ima cilj, ki mu je predana.

·      Izkuša navdihe z višje ravni.

·      Njeno življenje navdihuje ideal.

·      Zanjo ni pomembno nič drugega.

Nova analiza gospoda J. A. Munierja o Vassulini pisavi z njenim podpisom:

3. marec 1990

·      Neposredna enostavnost. Je naravno zadržana. Je iskrena in skromna.

·      Videti je čustveno popolnoma uravnotežena. Njena osebnost dobro obvladuje fizično telo.

·      Inteligentna je, bistra, resna in ima občutek za temeljne vrednote. Njena sodba je uravnotežena, sposobna je intelektualne natančnosti. Opaža podrobnosti in v njej ni zmedenosti; objektivna je in sebe ne vara. Prizadeva si za jasnost mišljenja in nima iluzij paè pa nadpovprečno intelektualno radovednost.

·      Njena socialna osebnost ni nastopaška, je preprosta in odkritosrčna. Je oseba, ki jo moramo vzeti resno, čeprav izgleda “kot vsi drugi”. Je umirjeno resna, brez napetosti. Dogodki se je ne dotaknejo zlahka, čeprav je zelo občutljiva. Občasno se mogoče pokaže igrivost ali prijetno domišljijsko razgibavanje.

·      Njena moralna raven je izjemna. V to, kar verjame, je trdno prepričana. Njena volja je mirna in dovolj trdna, da obvladuje njeno šibkost. Je dostojanstvena in njena dobra volja je očitna.

·      Š e nekaj njenih kvalitet: določena zadržanost do izrednega pojava, ki jo zadeva. Ima nekaj več kot samo “bogato podzavest”. Ima sposobnost biti istočasno prisotna in odsotna. Zaradi njenega ravnotežja so njena čustva, inteligenca, ona sama in tudi vse drugo medsebojno usklajeni.


VASSULA IN MARIJANSKO GIBANJE

V prvi Vassulini knjigi (fotokopije) je bilo jasno izrečeno, da je don Gobbi pretrgal vse vezi med svojim gibanjem in Vassulo. Zadržke, ki jih je imel don Gobbi v tistem času, je sam ovrgel 15. jun. 1991, ko je osebno preučil knjigo. Na srečanju s člani Marijanskega gibanja v Saint Mauriceu v Š vici je izjavil: “Vassula ima svojo vlogo v Cerkvi in deluje v skladu z navodili, ki ji jih daje Gospod. Odgovoriti mora na Gospodove prošnje in sicer brez zmede, vmešavanja, v bratstvu in sodelovanju. Tako ne bi smelo biti več razlogov za  razdeljenost, konflikte ali sovraštvo. Ko se kot gibanje zberete v binkoštnih dvoranah, lahko sodelujejo tudi tisti, ki sodelujejo v Vassulinih molitvenih srečanjih (…) Menim, da je potrebna beseda miru, da bi lahko nadaljevali v veselju, miru in bratstvu.”

Te besede so pozdravili s ploskanjem.

Oče J. S., je sodeloval v tej spravi, v popolni poslušnosti don Gobbiju.