Grafološka analiza

GRAFOLOŠ KA ANALIZA VASSULINEGA ROKOPISA

J. A. Munier, grafološki svetovalec, SGF, GGOF.

Strokovnjak za rokopise na prizivnem sodišču v Parizu

Vassulina sporočila sem jaz, oče Rene Laurentin, predal gospodu J. A. Munieru, najbolj priznanemu strokovnjaku grafologu. Ničesar mu nisem povedal o zadevi, razen Vassuline starosti in njenega imena.

Izdelal je naslednji uvod v analizo z naslovom: “Grafološka razlaga brez vnaprejšnjih informacij (in brez upoštevanja samega besedila zaradi nepoznavanja angleškega jezika).

Razlaga večje pisave, ki jo narekuje Jezus.

·      Izjemna telurična moč.

·      Uravnoteženo navdušenje z navdihom, ki kaže na izvir dobrega.

·      Napolnjena je z močjo, ki jo presega.

·      Napolnjena je z nevidnimi močmi, na katere se odziva z neke vrste prvobitno enostavnostjo, ob tem, da je na drugih področjih rahločutna.

·      Prepričana je o tej nevidni moči, ki jo intenzivno sprejema.

·      Je posrednik oz. središče transmisije in povečanja moči.

·      Ima vero mistika.

·      Izkuša neke vrste mirno navdušenje, nekakšno polnost.

·      Hrani jo nevidna moč, ki je videti neuničljiva.

·      Pisava se zdi v vsakem primeru nekako presenetljiva.

·      Zelo je delavna, je prizadeven učenec.

·      Je v nekem drugem stanju, ravnodušna do zunanjega sveta.

Kot medij precej dobro sprejema nevidni svet.

·      Ima zelo močno koncentracijo, pri meditaciji gre v globino.

·      Ne pripada sebi. Obstaja določena trdnost. Kaže veliko samoobvladovanje, verjetno tudi v samoponiževanju. Dostojanstvena je.

Dodatna razlaga odlomkov pisave z manjšimi črkami med vrsticami:

·      To je oseba, ki živi v svojem lastnem svetu

·      Ni duševno bolna.

·      Je nadpovprečno inteligentna.

·      Sledi svoji lastni logiki.

·      Sposobna je sinteze.

·      Sebe vodi z nežnostjo, prijaznostjo in prizadevnostjo.

·      Ima cilj, ki mu je predana.

·      Izkuša navdihe z višje ravni.

·      Njeno življenje navdihuje ideal.

·      Zanjo ni pomembno nič drugega.

Nova analiza gospoda J. A. Munierja o Vassulini pisavi z njenim podpisom:

3. marec 1990

·      Neposredna enostavnost. Je naravno zadržana. Je iskrena in skromna.

·      Videti je čustveno popolnoma uravnotežena. Njena osebnost dobro obvladuje fizično telo.

·      Inteligentna je, bistra, resna in ima občutek za temeljne vrednote. Njena sodba je uravnotežena, sposobna je intelektualne natančnosti. Opaža podrobnosti in v njej ni zmedenosti; objektivna je in sebe ne vara. Prizadeva si za jasnost mišljenja in nima iluzij paè pa nadpovprečno intelektualno radovednost.

·      Njena socialna osebnost ni nastopaška, je preprosta in odkritosrčna. Je oseba, ki jo moramo vzeti resno, čeprav izgleda “kot vsi drugi”. Je umirjeno resna, brez napetosti. Dogodki se je ne dotaknejo zlahka, čeprav je zelo občutljiva. Občasno se mogoče pokaže igrivost ali prijetno domišljijsko razgibavanje.

·      Njena moralna raven je izjemna. V to, kar verjame, je trdno prepričana. Njena volja je mirna in dovolj trdna, da obvladuje njeno šibkost. Je dostojanstvena in njena dobra volja je očitna.

·      Š e nekaj njenih kvalitet: določena zadržanost do izrednega pojava, ki jo zadeva. Ima nekaj več kot samo “bogato podzavest”. Ima sposobnost biti istočasno prisotna in odsotna. Zaradi njenega ravnotežja so njena čustva, inteligenca, ona sama in tudi vse drugo medsebojno usklajeni.


VASSULA IN MARIJANSKO GIBANJE

V prvi Vassulini knjigi (fotokopije) je bilo jasno izrečeno, da je don Gobbi pretrgal vse vezi med svojim gibanjem in Vassulo. Zadržke, ki jih je imel don Gobbi v tistem času, je sam ovrgel 15. jun. 1991, ko je osebno preučil knjigo. Na srečanju s člani Marijanskega gibanja v Saint Mauriceu v Š vici je izjavil: “Vassula ima svojo vlogo v Cerkvi in deluje v skladu z navodili, ki ji jih daje Gospod. Odgovoriti mora na Gospodove prošnje in sicer brez zmede, vmešavanja, v bratstvu in sodelovanju. Tako ne bi smelo biti več razlogov za  razdeljenost, konflikte ali sovraštvo. Ko se kot gibanje zberete v binkoštnih dvoranah, lahko sodelujejo tudi tisti, ki sodelujejo v Vassulinih molitvenih srečanjih (…) Menim, da je potrebna beseda miru, da bi lahko nadaljevali v veselju, miru in bratstvu.”

Te besede so pozdravili s ploskanjem.

Oče J. S., je sodeloval v tej spravi, v popolni poslušnosti don Gobbiju.