Bog začasno preneha s sporočili

12. travnja 2004.  

Gospodine, ja Te pozvah i Ti mi odgovori,

Ti mi progovori i sve najednom okolo procvjeta,

Kad sam u nevolj Ti se sagibaš dolje da me poslušaš,

Kad zovem, Ti si brz na odgovoru…

Blagoslovljeno Ime Tvoje.  

moja Vassula, otkad sam te obnovio, dao sam ti jezik učenika da propovjedaš, koriš, discipliniraš i slaviš; udahnuo sam u tebe božanska nadahnuč‡a koja dolaze iz mojega Srca, tako da svjedočiš vjerno;

prije no što sam te poučio, ja sam te zaručio i dao ti milost moje nazočnosti; ja sam ti, s radošč‡u, dao pristup mojoj uzvišenosti da se raduješ u mojoj nazočnosti; poslije sam vidio što sam vidio; duh čovjekov i kaprici doč‘oše na moj put kad sam uznapredovao; meč‘u njima primjetio sam da mnogi imaju oči koje ne vide; ja sam te, kč‡eri, okrunio ljubavlju i nježnošč‡u puneč‡i tvoje uši mudrim poučavanjima za dobro onih koji sada gaze po tebi; onaj koji gazi po tebi, gazi po mojim uputama; zar nikad nisu naučili da je moj izabranik čovjek s mojom porukom? možda ne ulazi u njihove glave, da si ti nadojena iz mojih prsa? čovjeka koji te tajno kleveč‡e ja spuštam da utihne; u mojoj Kuč‡i nema mjesta za oholo srce; ni jedan lažljivac ne zadržava svojega mjesta… tvoja nazočnost sama je po sebi moja poruka; mi smo suradnici…

 

buduč‡i da oni počinju obezvrječ‘ivati moje djelo, zanemarujuč‡i stazu Mudrosti, ispitujuč‡i moju uzvišenu moč‡ prema onomu kojega sam  ja izabrao da pomažem proroštvom, ja, kao Otac, podič‡i č‡u svoje dijete od onih koji je stalno napadaju; danas kažem:

 

odsada č‡u svoju poruku držati skrivenom za neko vrijeme, jer se na moj poziv nije obaziralo niti se živjelo po mojim uputama; takoč‘er ni moja nazočnost na taj način nije poštivana, pa ako nalazim za potrebno ja č‡u ih ogoliti i od naših posjetà;

moja Vassula, ja sam te blagoslovio i pomazao te za to apostolsko poslanje; ja sam te blagoslovio da rasteš savršena u mojemu Duhu, da rasteš visoko poput cedrova i čempresa, šireč‡i tvoje grane, pretkazujuč‡i ti da č‡u u tebe udahnuti još mnogo objava; ja sam te pripravio u svojim kraljevskim dvorima, i s još uvijek svježe kapajuč‡om nebeskom rosom, ja sam te poslao da budeš meč‘u cijelim ljudskim rodom; ja sam te poslao svima kao svoju vlastitu, moj vlastiti dar, da nosiš moja poučavanja da im budu predana, tako da se mogu okoristi njima, ali oni su i tebe i moja poučavanja uzeli zdravo za gotove; oni su moje Riječi i onu koja ih nosi uzeli olako, mnogi su te od njih bezrazložno pritiskali, tretirajuč‡i moj dar beznačajnim, i onako kako se njima svidjelo; pa zar da ja ne interveniram? ja č‡u ih lišiti moje vjerne riječi po tebi, jer su njihova srca postala gruba prema tebi i mojim kazivanjima;

jednom sam rekao ako je stalno napadate, ja č‡u joj dati dostatno snage da vas pobijedi, podsječ‡ajuč‡i vas da je njezina strogost moja strogost; svakome sam rekao da ti dolaziš od mene i da č‡u ja biti meč‘u vama, a da č‡e taj znak biti pokazan na tebi… ah, toliko sam puta čuo kako se ta gomila ruga iza tvojih leč‘a, odvajaju te od moje Poruke! oštrim jezicima bljuju otrov na tebe… sretni oni koji nisu bili u toj gomili i koji su imali doličnosti poštivati moja poučavanja i njihovu nositeljicu, ja č‡u otvoriti vrata krjeposti prema njima;

a ti kč‡eri, kažem ti, moji pozivi tebi č‡e se nastaviti; ja te ne č‡u lišiti svoje nazočnosti; ako te itko ispituje o ovom svjedočenju, reci im: „med je kapao iz sač‡a sve ove godine, ali vi ste bili u potrazi za drugim stvarima; niste se potrudili da ga kušate;“ daleko od toga da bi bili zadovoljni s onim što sam nudio, pohlepno ste trčali za posljednjim novostima, skupljajuč‡i čitave serije drugih poruka prema svojemu vlastitom ukusu, namjesto da slušate istinu, vi ste se okrenuli mitovima…[1]

ja sam zasadio ovaj vinograd i nazvao ga: Pravi život u Bogu; nisam ga zasadio visoko na planinama, nego na niskoj zemlji, učinivši ga pristupačnim svima; došlo je vrijeme razračunavanja; dani odmazde su tu; sišao sam dolje u svoj vinograd, i dok sam prolazio kroz njega uzdahnuo sam i povukao dugi uzdah ispunjen žalošč‡u; „zar je to mjesto gdje su trebale biti tisuč‡e loza?“ prikriveno dolje, ispod lozâ, primjetio sam drugo raslinje, koprivu i trnje, koji su naštetili svim lozama;  a onda sam čuo glas koji dolazi ispod lozâ, „ah, sada ja imam pristup da  sebi izgradim impozantno mjesto, kako bih natkrilio druge;“ zahvač‡en srdžbom naredio sam svome poslaniku da izda dekret u kojem dajem ovlasti da iskorijeni svu koprivu i trnje koje je neprestance kužilo moje loze; ja sam Vinogradar koji ulazim u svoj vinograd kad god zaželim i provjerim njegov napredak;

ja sam im pokazao svoje Kraljevstvo i učio ih znanju o svetim stvarima, ali oni mi nisu potpuno uzvratili za sve milosti koje sam im dao; ja sam ih odgajao, a oni nisu bili zadovoljeni s hranom koju sam im davao; dao sam im piti, ali oni su u svojoj ludosti s mlitavom popustljivošč‡u zamijenili moju slavu sa svojom vlastitom slavom; premda su jednom rekli: „ja Božju Slavu ne č‡u ustupiti nikakvoj drugoj slavi, oni su ipak ustupili moju Slavu za svoju slavu; sada č‡u posaditi malene na njihova mjesta; oholost nije stvorena za čovjeka; s čime se prah i pepeo može ponositi?

a ja č‡u te, sa svojim Duhom Svetim, nastaviti pohoditi na ovaj spokojan način, kao što krv neprestance teče čovjekovim venama bez ikakva vanjskog zvuka, tako č‡emo i mi pohoditi tebe; ostani zatvorena u mene, moja Vassula; ic


[1] U naša vremena postoje brojni krivi proroci koje nije poslao Bog, a ipak su kadri zavesti ljude i imitirati Božje poruke; njihove su poruke tiskane u knjigama; ti ljudi žive u iluziji, a osobito ih mnogo ima u Francuskoj.