Nihil Obstat

Nihil Obstat je cenzorjevo dovoljenje za tisk in pomeni, da je vse v skladu s Cerkvenim naukom in Svetim pismom.

KATOLIŠ KA Š KOFIJA JAMSHEDPUR
GOLMURI P.O., JAMSHEDPUR €“ 831 003, JHARKHAND,INDIA

Rt. Rev. Dr. Felix Toppo, S.J., D.D. Tel.:06572340298
Š kof katoliške škofije Jamshedpur Tel/fax 06572341279
Predsednik kat. korporacije Jamshedpur

E-naslov: [email protected]

RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU: BOŽANSKI DIALOG

Prebral sem vse knjige RESNIČNO ŽIVLJENJE V BOGU in meditiral ob njihovi vsebini. Iskreno verujem, da te knjige vsebujejo božanski dialog Svete Trojice, Gospe in angelov s človeškim rodom, kot je zapisala Vassula Ryden. Nobene napake nisem našel, prav tako tudi ne ničesar, kar bi nasprotovalo avtentični avtoriteti cerkvenega nauka o veri in morali. Branje teh knjig in premišljevanje njihove vsebine je vsem v duhovno korist .
Knjige priporočam vsakemu kristjanu.

Golmuri, 24. novembra 2005 dr.Felix Toppo, S.J.,D.D.
Š kof v Jamshepuru, Indija

Celoten izvod knjige o Edinosti>>>