NEBESA SO RESNIČNA, RESNIČEN JE TUDI PEKEL

Knjiga je delno avtobiografska. Vassula piše o svoji poti k Bogu, njegovi ljubezni in milosti, intimnem prijateljstvu in pozivu o edinosti Cerkve. V knjigi so znaki našega časa. Predstavi nam videnje nebes, vic in pekla. Napisana je v jeziku, ki ga razumejo tudi mladi. Namen knjige je spreobrnitev ljudi k Bogu tako, da jih pritegne k molitvi in povabi nazaj v cerkev. Več na tlig-hr.net

Vassula med drugim v pismu svojim prijateljem, med promocijo knjige po ZDA, predstavi knjigo:”Seveda bom povedala, zakaj sem napisala knjigo: zato da je ta knjiga krajša refleksija glavne Knjige: Sporočil Resničnega življenja v Bogu. Namreč mi želimo, da celotna ZDA spozna pomembnost TLIG sporočil. Čas je sedaj ali nikoli.